"Easy to understand, very hard to implement"

Wat is scrum ?

Scrum is een term afkomstig uit de rugbysport. Bij een scrum probeert een team samen een doel te bereiken en de wedstrijd te winnen. Samenwerking is heel belangrijk en men moet snel kunnen inspelen op veranderende omstandigheden.

Scrum is gebaseerd op de theorie van empirische procesbesturing, ofwel het empirisme. Empirisme gaat ervan uit dat kennis ontstaat uit ervaring en het nemen van beslissingen op basis van wat bekend is. Scrum gebruikt een iteratieve, incrementele aanpak om voorspelbaarheid te optimaliseren en risico’s te beheersen.

Scrum valt onder de Agile-Software ontwikkeling.

Rollen

Bij Scrum kent men de volgende drie hoofdrollen :

Product Owner

De Product Owner (producteigenaar) is de opdrachtgever of klant. Hij heeft het meeste belang bij het (software)product dat gemaakt wordt. Hij zorgt ervoor dat de rekening betaald wordt. Hij beheert ook de product backlog, hij bepaalt wat er moet gebeuren en in welke volgorde. In principe wordt begonnen met het belangrijkste, waar het meeste voordeel mee te behalen is, wat boven aan de product backlog staat.

Ontwikkelteam

Het ontwikkelteam is multidisciplinair samengesteld en is verantwoordelijk voor het afleveren van het (software)product aan het einde van elke sprint. Het team bestaat meestal uit 3 tot 9 personen. Het team organiseert zichzelf. Zij doen de analyse, ontwerp, ontwikkeling, test en documentatie en zorgen dat er aan het eind van de sprint een kant en klaar product is, dat in principe in productie genomen kan worden.

Scrummaster

De Scrum Master begeleidt en helpt het team door ervoor te zorgen dat het juiste scrumproces gevolgd wordt. Hij verzorgt ook eventuele trainingen. De scrummaster regelt alle vergaderingen. Ook regelt hij de voorzieningen zoals een werkruimte, hardware en software. De scrummaster zorgt ervoor dat het team niet lastig gevallen wordt door derden die met extra eisen tussendoor komen of die bijvoorbeeld tijdelijk mensen nodig hebben uit het team. De scrummaster is geen projectmanager, maar eerder een facilitator. Hij regelt bijvoorbeeld niet de personele zaken zoals selectie, beoordeling en beloning van de mensen. Dit bevordert de openheid en samenwerking.

Professional Scrum Master

Ik heb eind 2016 een training gevolgd als professional scrum master bij firebrandtraining. De certifiëring laat nog even opzich wachten, maar dat hoort bij mijn objectieven dit jaar (2017). Bij mijn huidige klant heb ik de kans gehad dit in de praktijk te zetten en dan kunnen we een stap verder.

Portfolio

VAB

Als Freelance Oracle developer ben ik ook actief als Scrum Master in het Applicatiebeheer team bij VAB.